Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4 lần) 0 9.26% (75 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 10.62% (86 lần)
Đầu 2 13.33% (4 lần) 2 9.14% (74 lần)
Đầu 3 13.33% (4 lần) 3 9.51% (77 lần)
Đầu 4 0.00% (0 lần) 4 10.62% (86 lần)
Đầu 5 13.33% (4 lần) 5 10.49% (85 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 10.49% (85 lần)
Đầu 7 6.67% (2 lần) 7 10.37% (84 lần)
Đầu 8 6.67% (2 lần) 8 9.51% (77 lần)
Đầu 9 16.67% (5 lần) 9 10.00% (81 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 10.74% (87 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 8.89% (72 lần)
Đuôi 2 16.67% (5 lần) 2 11.98% (97 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 9.14% (74 lần)
Đuôi 4 3.33% (1 lần) 4 8.89% (72 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần) 5 9.51% (77 lần)
Đuôi 6 13.33% (4 lần) 6 10.86% (88 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần) 7 7.90% (64 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần) 8 8.77% (71 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 13.33% (108 lần)