Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 16.67% (5 lần) 0 8.40% (68 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần) 1 11.23% (91 lần)
Đầu 2 3.33% (1 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đầu 3 6.67% (2 lần) 3 10.00% (81 lần)
Đầu 4 13.33% (4 lần) 4 10.99% (89 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 10.25% (83 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 10.49% (85 lần)
Đầu 7 20.00% (6 lần) 7 9.38% (76 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 3.33% (1 lần) 9 10.00% (81 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 10.49% (85 lần)
Đuôi 1 13.33% (4 lần) 1 12.47% (101 lần)
Đuôi 2 3.33% (1 lần) 2 9.63% (78 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 8.64% (70 lần)
Đuôi 4 23.33% (7 lần) 4 10.00% (81 lần)
Đuôi 5 3.33% (1 lần) 5 8.89% (72 lần)
Đuôi 6 13.33% (4 lần) 6 10.99% (89 lần)
Đuôi 7 10.00% (3 lần) 7 8.89% (72 lần)
Đuôi 8 3.33% (1 lần) 8 9.88% (80 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 10.12% (82 lần)