Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 8.52% (69 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 8.15% (66 lần)
Đầu 2 16.67% (5 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 9.26% (75 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 9.38% (76 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 9.75% (79 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 14.07% (114 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 10.74% (87 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 16.67% (5 lần) 9 10.86% (88 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 12.59% (102 lần)
Đuôi 1 6.67% (2 lần) 1 8.77% (71 lần)
Đuôi 2 13.33% (4 lần) 2 13.95% (113 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 7.90% (64 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 7.65% (62 lần)
Đuôi 5 10.00% (3 lần) 5 11.23% (91 lần)
Đuôi 6 20.00% (6 lần) 6 8.89% (72 lần)
Đuôi 7 16.67% (5 lần) 7 10.25% (83 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 9.26% (75 lần)
Đuôi 9 3.33% (1 lần) 9 9.51% (77 lần)